Srpski    English

O nama

Poslovni fokus

Poslovni fokus INFOLINK-a usmeren na unapređenje poslovanja korisnika: od implementacije softverskih rešenja, projektovanja poslovne i IT arhitekture organizacije, vođenje projekata razvoja i implementacije kompleksnih ICT rešenja, do projektovanja sistemske ICT infrastrukture.

Razvoj proizvoda i usluga, baziramo na generičkim modelima, metodologiji i standardima referentnih institucija: Object Management Group, Business Process Management Institute, TeleManagement Forum, Manufacturing Institute, Project Management Institute. Primenom novih koncepata i najmodernijih metodoloških pristupa kao što je EA (Enterprise Architecture) i proverenih softverskih okruženja Infolink je razvio nekoliko proizvoda:

  • BoSeCo - CRM and Billing rešenje koje je namenjeno operatorima ICT servisa, posebno u oblasti telekomunikacionih sistema. Može se koristiti i u drugim kompanijama koji se bave pružanjem usluga krajnjim korisnicima (energetika, vodovod, gasna industrija, zajednička naplata itd.). Softver je razvijen u skladu sa međunarodnim standardima TMF (Tele Management Forum) po NGOSS (The New Generation Operation System and Software) programu. Rezultat primene BOSeCo softvera je unapređeno i automatizovano poslovanje.
  • ProDeCo - Process Definition and Control je softverski proizvod (Workflow Management Systems) preko kojeg se definiše, kreira i upravlja izvršenjem toka posla.
  • EMIS - Execution Management Information System je softverski proizvod kojeg čini skup alata: alati za transformaciju meta modela u izvršni model baze podataka (razvijanje info kocke i navigacione strukture), alati i meta modeli za čuvanje specifikacije izveštaja korisnika koji su definisani kroz Data Warehouse sistem i alati za definisanje profila i prava korisnika .
  • BSS - Business Solutions Suite je savremeno ERP rešenje koje automatizuje i prati predmete, sredstva rada, kadrove, finansije, partnere i ostala poslovna dobra kompanije kroz njihov životni ciklus.

Proizvodi i usluge INFOLINK-a koriste se u telekomunikacionim kompanijama, proizvodnim kompanijama, osiguravajućim kompanijama, agencijama i državnoj upravi, građevini, lučkoj delatnosti, bankarstvu, u oblasti prenosa električne energije, hotelskim sistemima i dr.

Misija

Ključno opredeljenje INFOLINK-a je izbor, prilagođavanje i realizacija optimalnih modela implementacije usluga i rešenja. Imamo iskustvo na realizaciji niza kompleksnih projekata u Srbiji i u regionu, imamo znanje i motivaciju. Za nas je svaki novi projekat izazov, bez obzira na veličinu projekta, realizaciji će se pristupiti sa posebnom pažnjom.
Naš pristup je da u postojećim dinamičkim ekonomskim okvirima zajedno sa korisnikom gradimo savremen informacioni sistem, integrišemo nova rešenja u postojeći sistem, uz garanciju za kvalitet rešenja i implementacije.