Izaberi jezik

enfrdeitptrues

Prvi Partizan AD Užice

Naši servisi

Prvi Partizan AD Užice
  • Izbor, vođenje i nadzor nad implementacijom softvera:
    Konsultantske i stručne usluge u procesu izbora IT rešenja za podršku procesima Osnovne delatnosti kompanije, procesima za Upravljanja razvojem i upravljanja tehničkom dokumentacijom, kao i Računovodstveno-finansijskim procesima, učešće u definisanju projektnih isporuka, u izradi planova testiranja i testnih scenarija, kontinuirano praćenje rokova i kvaliteta isporuka kako bi osigurali da rešenje odabranih Implementatora zadovoljavaju postavljene ciljeve, poslovne potrebe i očekivanja kompanije Prvi partizan AD
  • Projekat funkcionalne i tehničke specifikacije za nabavku softvera:
    Projekat je obuhvatio analizu postojećeg načina obavljanja poslovnih procesa, identifikovanje problema i zahteva vlasnika procesa, analizu postojeće aplikativne podrške poslovnim procesima i analizu relevantnih međunarodnih proizvodnih i IKT standarda. Funkcionalni zahtevi dati su preko BPMN dijagrama (definišu model poslovnih procesa koji budući sistem treba da podrži) i UML Use Case dijagrama preko kojih je dat prikaz funkcija sistema, tj. slučajeva korišćenja sistema, aktera/učesnika koji te funkcionalnosti treba da koriste. Specifikacija funkcionalnih zahteva uključila je i definisanje poslovnih pravila koja definišu ili ograničavaju neki aspekt poslovanja. Rezultat projekta je detaljna i precizna specifikacija potreba (funkcionalnih i tehničkih zahteva) koja je bila osnov za izbor softverskih rešenja, njihovu konfiguraciju i adaptaciju.
  • Izrada strategije razvoja jedinstvenog informacionog sistema:
    Projekat definiše Plan i program razvoja jedinstvenog informacionog sistema PPU za period 2016 – 2020 godine. Polazeći od specifikacije postojećeg stanja (As Is), korišćenjem vodećih metodoloških pristupa (Enterprise Architecture prema TOGAF-u), specifikacija budućeg stanja obuhvatila je definisanje: Poslovne, Aplikacione, Arhitekture podataka i Tehničke arhitekture, Izradu mape procesa (početna klasifikacije procesa) prema IKT standardima i standardima iz oblasti osnovne delatnosti preduzeća, Definisanje globalnih procesa korišćenjem BPMN – Business Process Modeling Notation, Definisanje arhitekture novog IS koja će biti orijentisana ka procesima i Definisanje akcionog plana koji omogućava da se na organizovan način pristupi izgradnji budućeg jedinstvenog informacionog sistema PPU